piątek, 6 grudnia 2013

Wycena swojego biznesu

JAK WYCENIĆ WŁASNY BIZNES ?

Pod pojęciem „wycena firmy” kryje się wiele różnych znaczeń. Jest podstawowym i niezbędnym procesem podczas dokonywania zmian np. w strukturach prawnych firmy. Potrzebna jest także przy sporządzaniu różnorakich sprawozdań finansowych. Ponadto, może być elementem zabezpieczeń w przypadku udzielanego przez banku kredytu. Każdy mógłby zająć się taką wyceną sam na podstawie kalkulacji wyników firmy i uwarunkowań. Niestety, takie kalkulacje mają w większości przypadków niewiele wspólnego z prawdziwą wyceną przedsiębiorstwa. Obecnie wycena firmy obejmuje zarówno czynniki materialne jak i te niematerialne. Za te materialne możemy uznać różnego rodzaju aktywa trwałe i obrotowe, natomiast za niematerialne przede wszystkim kulturę przedsiębiorstwa, profesjonalność pracowników i ich lojalność, reputację przedsiębiorstwa czy jej innowacyjność. Istotną rolę odgrywa także wartość kapitału intelektualnego, takich jak umiejętności pracowników, innowacyjność i efektywność zarządzania i wszystkie relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Najbardziej podstawową klasyfikacją wyceny przedsiębiorstw jest jej podział na następujące metody: majątkowe, dochodowe, porównawcze oraz mieszane. Metoda majątkowa jest najstarsza i najbardziej rozpowszechniona. Przedmiotem wyceny jest całkowita różnica między całością aktywów a pasywami obcymi. Metoda dochodowa, o wiele rzadziej stosowana, to wycena przez sumowanie strumienia zdyskontowanych zysków netto. Kolejna, czyli metoda porównawcza polega jak sama nazwa wskazuje na porównaniu jej z innymi firmami, już wycenionymi przez rynek. Największą jej zaletą jej szybkość i prostota jej wykonania.  Z kolei metody mieszane wykorzystują elementy metod majątkowych i dochodowych. Podstawowe założenie to to, że wartość firmy to nie tylko jej majątek ale też możliwość przynoszenia przez niego majątku. Istnieje wiele rodzajów wycen firm, którymi ze względu na przeznaczenie zajmują się różni fachowcy. Czasami jednak wycena firmy potrzebna jest nam do celów sprzedaży. Boimy się o to, że przeszacujemy wartość firmy, przez co narazimy się na brak zainteresowania ze strony potencjalnych kupców i na stratę czasu. W przypadków takich problemów z pomocą może nam przyjść portal Sprzedam biznes : http://sprzedambiznes.pl/uslugi/wycena-firm. Firma dokonuje wycen wartości przedsiębiorstw zarówno dla celów transakcyjnych, jak i na potrzeby połączeń i akwizycji, ale także w wielu sprawach spornych i innych. Bardzo profesjonalne podejście obejmuje szczegółową analizę danych firmy. Po pierwsze dogłębnie wykonywana jest analiza historyczna, czyli wszystkie bilanse, rachunki pieniężne czy transakcje które wykonywała firma. Kolejnym etapem jest znormalizowanie sprawozdań finansowych. Po wszystkich tych czynnościach analizowane są wskaźniki finansowe, a na koniec dokonywane są transakcje porównywalne. Portal operowany jest przez doskonałych fachowców, doradców M&A i brokerów biznesowych. W dodatku, firma daje możliwość wyceny firmy w wielu krajach, które możemy przeglądać na ich stronie internetowej. 

2 komentarze:

  1. Bardzo precyzyjny wpis. Moim zdaniem sam proces wyceny własnej firmy jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pomaga to przede wszystkim w podejmowaniu kluczowych, strategicznych decyzji dotyczących nabycia, fuzji bądź sprzedaży firmy, jest to także istotne w momencie wydzielania zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub przeprowadzenia oferty publicznej. Oczywiście, jeżeli sami posiadamy odpowiednią wiedzę to możemy wycenę przeprowadzić sami, bezpieczniej jednak jest skorzystać z firmy, która zajmuje się profesjonalną wyceną wartości np. http://www.mddp-bc.pl/uslugi/doradztwo-transakcyjne-i-zarzadzanie-ryzykiem/wsparcie-w-transakcjach-kapitalowych-i-pozyskiwaniu-kapitalu/wyceny-wartosci/. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń